Invulling draaiboek

Kinnarps voorbeeld use-case

De uitgewerkte use-case van Kinnarps ter inspiratie voor zij die een case willen laten opnemen in het draaiboek.

Rol leden

Via onderstaande Spreadsheet kan je jouw rol en die van de andere projectpartners raadplegen.

Ter verduidelijking: een citaat of getuigenis slaat op de actuele situatie van AI in marketing of de noodzaak van dit onderzoek.

Het delen van expertise valt binnen een van de onderdelen die je kan raadplegen in het document “Hoe starten met AI in marketing.pdf”.


Te gebruiken templates

Citaten en getuigenissen mogen rechtstreeks via mail bezorgd worden. Gelieve onderstaande template te gebruiken voor het aanleveren van expertise of uitgewerkte use-cases.

Ingevulde templates mogen bezorgd worden aan lennerd.kevelaerts@odisee.be.

Inspiratie voor het invullen van de templates kan je terugvinden in onderstaand document: